Vítejte na našem internetovém obchodě www.paintballzone.cz

 

Pravidla obchodu.

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

Nevyzvednutí zásilky

 

V poslední době jsme zaznamenali nárůst zákazníků, kteří si objednali zboží, ale zásilku si nepřevzali. Vzniklé náklady by bylo nutné časem promítnout do ceny dopravného, nebo ceny zboží. Tento krok by však trestal zbylých 99% slušných zákazníků.

 Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky, včetně soudních a exekučních. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka a můžou se vyšplhat až do tisíců . Skutečně vzniklé náklady budou vždy vyúčtovány.Nevyzvednutí zásilky je porušení kupní smlouvy a prodávajícímu tím vzniká právo na úhradu poštovného a balného v plné výši. Pokud kupující neuhradí částku za poštovné a balné do 14 dnů od první výzvy k úhradě, vzniká tím prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

 Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.


 

Možnosti platby
 
Dodací podmínky
 
Reklamační řád
 
Ochrana údajů
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2020 www.paintballzone.cz | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart